Elevate

zum Spielenzum Highscorezur Anleitung

Highscore-Liste

(Anzeige der ersten 200 Einträge)
Rang   Punkte   Spieler
    4169   Bisheriger Rekord
1.   4026   BAZINGA THE GREATEST
2.   4020   Teela BA TS ^_^
3.   4020   BAZINGA DER BESTE !
4.   3916   BAZINGA DER BESTE !!
5.   3906   BAZINGA euer GOTT !
6.   3906   BAZINGA THE GREATEST
7.   3906   BAZINGA THE KING !!
8.   3906   ASTERIX
9.   3902   Teela BA TS ;)
10.   3902   BAZINGA ist BESSER !
11.   3902   BIG BIGGER BAZINGA
12.   3899   BIG BIGGER BAZINGA !
13.   3896   BAZINGA + + + +
14.   3896   ASTERIX
15.   3896   BIG BIGGER BAZINGA !
16.   3896   BIG BIGGER BAZINGA
17.   3892   BAZINGA !!!!!!!
18.   3889   BAZINGA ++++.
19.   3889   D3R INDER
20.   3889   BAZINGA °!°+°!°
21.   3885   ASTERIX
22.   3869   Lubeca
23.   3862   H A L L O 21
24.   3782   BAZINGA ,
25.   3782   BIG BIGGER BAZINGA
26.   3778   BAZINGA
27.   3778   BAZINGA ,
28.   3778   BAZINGA ,.
29.   3778   BAZINGA =+=
30.   3778   BAZINGA ! +#
31.   3778   BAZINGA °°°!
32.   3778   BAZINGA ::+::
33.   3778   BAZINGA __--__
34.   3778   BAZINGA ()()()
35.   3778   BAZINGA 1%
36.   3775   BAZINGA ..::..-
37.   3775   BAZINGA ++++.
38.   3775   Teela BA TS :-D
39.   3775   BAZINGA ___---___
40.   3775   BAZINGA *-*
41.   3775   BAZINGA ,.
42.   3775   Paulchen,
43.   3775   BAZINGA THE GREATEST
44.   3775   BAZINGA __--__
45.   3775   BAZINGA ()()()
46.   3775   FLORIDA-ROLF
47.   3775   BIG BIGGER BAZINGA
48.   3775   D3R INDER
49.   3775   BAZINGA ++ ++ +
50.   3775   BAZINGA 1%
51.   3771   BAZINGA ++++
52.   3771   BAZINGA *-*
53.   3771   D3R INDER
54.   3771   BAZINGA .-.-.-.-!
55.   3771   BUCKOW
56.   3771   BAZINGA ! *'* !
57.   3771   BAZINGA THE GREATEST
58.   3771   BAZINGA *+*+*
59.   3771   BIG BIGGER BAZINGA
60.   3771   BIG BIGGER BAZINGA !
61.   3771   BAZINGA ++ ++ +
62.   3771   BAZINGA 1%
63.   3768   BAZINGA ..::..-
64.   3768   Teela BA TS
65.   3768   BAZINGA + + + +
66.   3768   BAZINGA +*+#
67.   3768   Die Neue
68.   3768   BAZINGA .
69.   3768   BAZINGA -*--
70.   3768   BAZINGA ((((((((
71.   3768   FLORIDA-ROLF
72.   3768   BAZINGA ! ! ! !
73.   3768   BAZINGA .-.-.-.-
74.   3768   BAZINGA .-.-.-.-!
75.   3768   BAZINGA =====
76.   3768   BAZINGA °°°!
77.   3768   BAZINGA *'*
78.   3768   BAZINGA ! *'* !
79.   3768   BAZINGA THE GREATEST
80.   3768   BAZINGA !!
81.   3768   B A Z I N G A !
82.   3768   B A Z I N G A !!
83.   3768   BAZINGA ! ! ! ! ! !
84.   3768   BAZINGA ! ! ! ! ! !+
85.   3768   BAZINGA ++ ++ +
86.   3764   BAZINGA +++
87.   3764   BAZINGA -*-
88.   3764   ASTERIX
89.   3764   BAZINGA =====
90.   3764   BAZINGA °°°
91.   3764   BAZINGA ::+::
92.   3764   BAZINGA ********
93.   3764   BAZINGA *+*+*
94.   3764   BAZINGA ! *'* !
95.   3764   B A Z I N G A !
96.   3764   BAZINGA ++ ++ +
97.   3761   Teela BA TS
98.   3761   BAZINGA ___---___
99.   3761   JUTTA AUS KALKUTTA !
100.   3761   BAZINGA -*--
101.   3761   D3R INDER
102.   3761   BAZINGA ! ! ! !
103.   3761   BAZINGA =====
104.   3761   Fix & Foxi
105.   3761   BAZINGA THE GREATEST
106.   3761   B A Z I N G A !
107.   3761   BAZINGA !!+
108.   3761   BIG BIGGER BAZINGA !
109.   3761   BIG BIGGER BAZINGA
110.   3761   BAZINGA ! ! ! ! ! !+
111.   3761   BAZINGA 1%
112.   3757   BAZINGA ..::..-
113.   3757   BazingaKnacker BA TS
114.   3757   BAZINGA viel zu GUT
115.   3757   never
116.   3757   ASTERIX
117.   3757   BAZINGA =====
118.   3757   BAZINGA !!
119.   3757   BAZINGA !!+
120.   3757   BIG BIGGER BAZINGA !
121.   3757   BIG BIGGER BAZINGA
122.   3754   BAZINGA ..::..-
123.   3754   D3R INDER
124.   3754   BazingaHunter BA TS
125.   3754   BA TS DU LOSER HAHA
126.   3754   FLORIDA-ROLF
127.   3754   BAZINGA ))))))))
128.   3754   leipzig
129.   3750   BAZINGA ++++
130.   3750   D3R INDER
131.   3750   ASTERIX
132.   3750   Fix & Foxi
133.   3750   BAZINGA ++**++
134.   3750   BAZINGA THE KING !!
135.   3750   Wanze
136.   3750   BIG BIGGER BAZINGA !
137.   3750   FLORIDA-ROLF
138.   3750   B A Z I N G A !
139.   3747   leipzig
140.   3743   H A L L O 21
141.   3743   Fix & Foxi
142.   3740   H 21
143.   3740   Saheipa
144.   3737   Wanze
145.   3733   Saheipa
146.   3733   Die Neue
147.   3733   Lubeca
148.   3730   H 21
149.   3730   Wanze
150.   3726   H 21
151.   3657   BAZINGA #'#
152.   3654   BAZINGA ! *'* !
153.   3650   BAZINGA +++
154.   3650   BAZINGA *-*
155.   3650   BAZINGA !=!
156.   3650   BAZINGA -*--
157.   3650   BAZINGA °°°
158.   3650   BAZINGA °°°!
159.   3650   BAZINGA ++**++
160.   3650   BAZINGA *+*+*
161.   3650   BIG BIGGER BAZINGA !
162.   3647   Teela BA TS
163.   3647   BAZINGA ++++.
164.   3647   BAZINGA =+=
165.   3647   D3R INDER
166.   3647   BAZINGA DER BESTE !!
167.   3647   BAZINGA =====
168.   3647   BAZINGA THE GREATEST
169.   3647   BAZINGA !!
170.   3647   BAZINGA !!+
171.   3647   BAZINGA :::
172.   3647   BAZINGA *+*+*
173.   3647   BIG BIGGER BAZINGA
174.   3647   BAZINGA ++ ++ +
175.   3643   BAZINGA ++++
176.   3643   Paulchen.
177.   3643   BAZINGA ++++.
178.   3643   BAZINGA +*+#
179.   3643   BAZINGA #'#
180.   3643   BAZINGA #'#.
181.   3643   BAZINGA !!!!!!!
182.   3643   BAZINGA ! .-,.-
183.   3643   BAZINGA ! +#
184.   3643   BAZINGA -*--
185.   3643   DER RINDER-ESS-INDER
186.   3643   FLORIDA-ROLF
187.   3643   BAZINGA .-.-.-.-
188.   3643   BAZINGA °!°+°!°
189.   3643   BAZINGA !!
190.   3643   BIG BIGGER BAZINGA
191.   3643   BIG BIGGER BAZINGA !
192.   3643   B A Z I N G A !
193.   3643   BAZINGA ! ! ! ! ! !+
194.   3643   BAZINGA 1%
195.   3640   BAZINGA ..::..
196.   3640   BAZINGA ..::..-
197.   3640   BAZINGA +++
198.   3640   BAZINGA ++++
199.   3640   BAZINGA ++++.